Laman UtamaMengenai KamiLajnahAktiviti Galeri FotoMinda Al-FurqanNota Kuliah
Mendepani Psikologi kanak-kanak bagi pendidikan masa kini - posted 22 Feb, 2009

 

Program Minda AF pada kali ini membentangkan satu lagi topik yang menarik dan sangat releven kepada kalangan ibu bapa. Topik tentang memahami psikologi anak-anak mungkin telah biasa didengar terutama pada slot-slot motivasi keluarga tetapi kemampuan atau keinginan untuk mengamalkan setiap tips agak terbatas.

Penceramah yang diundang kali ini adalah Dr Fadzilah bte Abdul Rahman dari Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia, Serdang. Tajuk perbincangan adalah mengenai “Mendepani Psikologi kanak-kanak bagi pendidikan masa kini”. Moderator progam pula adalah Puan Zainab.

Dr Fadzilah Abd Rahman Fakulti Pengajian Pendidikan, UPM

Ceramah dimulakan dengan memberikan definisi kepada beberapa terma-terma penting. Dari segi definisi, psikologi adalah merupakan kajian mengenai proses akal dan pemikiran dan pengaruhnya ke atas perlakuan manusia. Sosioligi pula adalah mengenai kajian kesan pengaruh suasana persekitaran. Manakala pedagogi pula adalah cara dan proses pendidikan dan latihan.

Dalam membantu anak-anak mencapai kejayaan terutama di dalam pelajaran, peranan ibubapa adalah mengatasi peranan guru di atas fakta bahawa ibubapa adalah lebih rapat kepada anak-anak berbanding guru.

Di antara kaedah mendalami psikologi anak, ibubapa perlu memahami mengenai tahap alam kesedaran bagi seseorang anak. Alam kesedaran bagi setiap individu boleh dipecahkan kepada tiga peringkat:

 

Dr Fadzilah sedang menjawab pertanyaan moderator.

 1. Alam sedar – sesuatu yang dilakukan secara sedar dan tidak perlu diingatkan
 2. Alam pra-sedar – perkara-perkara yang diketahui tetapi perlu diingatkan semula seperti bersolat, membantu kerja, dan sebagainya
 3. Alam tidak sedar – ingatan yang disimpan secara tidak sedar, pendorong tingkah laku, mempengaruhi naluri dan keinginan, menghasilkan tindakan yang sukar diduga, merupakan bahagian paling besar.

Pembentukan personaliti dan sikap anak-anak banyak dipengaruhi oleh tiga sistem utama. Ketiga-tiga elemen mungkin saling mengimbangi ataupun salah satunya menjadi dominan pada diri seseorang:

 1. ID – dorongan biologikal dan tenaga naluri, mementingkan keseronokan, tidak rasional, dan tidak mengira akibat. Wujud pada tahap bawah sedar.
 2. Ego – utamakan realiti, pemikiran logik, rasional dan wujud pada tahap sedar.
 3. Super ego – komponen sosial dan moral, sikap bertanggungjawab, idealisitik.

Peranan ibubapa adalah untuk memastikan berlaku keseimbanagan di antara tiga elemen ini. Pendekatan terhadap anak-anak yang bermasalah perlu dilakukan secara diplomasi dan mengambil sedikit sebanyak teknik ’peneguhan positif’ atau lebih dikenali sebagai ’positive reinforcement’ iaitu menekankan aspek positif dalam memberi teguran. Ibubapa juga perlu menekankan konsep kerjasama dan interaksi di kalangan ahli keluarga terutama di antara adik beradik. Penerapan nilai moral dan agama perlu dilakukan pada waktu dan ketika yang sesuai.

Dr Fadzilah juga menghuraikan carta perkembangan psikososial Erikson yang membahagikan tahap perkembangan manusia kepada lapan peringkat:

Tahap Umur

Jenis Konflik

0 ~ 1 tahun

Percaya vs tidak percaya

1 ~ 3 tahun

Tahap autonomi vs rasa malu

3 ~ 6 tahun

Tahap inisiatif vs rasa bersalah

6 ~ 12 tahun

Tahap industri vs rasa rendah diri

12 ~ 20 tahun

Tahap identiti vs kekeliruan peranan

20 ~ 40 tahun

Tahap intimasi vs pengasingan diri

40 ~ 65 tahun

Tahap genevitiviti vs pemusatan kendiri

65 tahun ke atas

Kesepaduan vs putus asa

Ibubapa perlu jujur dalam menangani dan memahami emosi anak-anak mereka. Mereka perlu menjadi role-model bagi anak-anak mereka dalam membantu membentuk matlamat hidup mereka. Ibubapa juga perlu menjadikan suasana rumahtangga supaya anak-anak berasa berada di dalam lingkungan yang selamat. Sekiranya hadir ketidaktentuan pada diri anak-anak, ibubapa perlu membantu menguraikan ketidaktentuan tersebut berdasarkan tahap pemikiran anak-anak.

Di antara aspek lain yang diberikan penekanan adalah hakikat perbezaan yang wujud di dalam setiap diri anak-anak. Setiap dari mereka adalah berbeza dari aspek fizikal, karekter, bakat, dan lain-lain. Perbezaan juga wujud dari aspek spiritual seperti moral, emosi, IQ, dan sebagainya. Dari segi bakat, mereka juga memiliki tahap kecerdasan yang berbeza yang boleh dikategorikan seperti berikut: 

 1. Linguistik – bijak berbicara, berucap dan sebagainya
 2. Muzikal – memiliki bakat dalam bidang muzik
 3. Spatial – ruang dan naturalis
 4. Kinestatik – pergerakan dan kesukanan
 5. Mathematik – logik
 6. Inter-personal – perhubungan diantara manusia
 7. Intra-personal – pendiam

Memahami perbezaan yang wujud pada diri anak-anak, gaya belajar yang diamalkan juga akan berbeza. Penceramah juga menekankan peranan ibubapa untuk membantu anak-anak menguasai lebih dari satu kecenderungan. Beliau juga menyentuh peranan otak kiri dan otak kanan yang mana kedua-dua belah perlu diapplikasi walaupun terdapat kecenderungan bagi salah satu darinya menjadi sangat dominan.

Pada penghujung ceramah, beberapa soalan telah diajukan oleh hadirin yang hadir. Soalan pertama menyentuh tentang tips kejayaan bagi pelajar menghadapi peperiksaan. Penceramah berkongsi pengalaman sendiri dan rakan-rakan menyarankan para ibu atau bapa yang mempunyai ikatan yang rapat dengan anak yang tertentu supaya berpuasa dan berdoa pada hari anak mereka menduduki peperiksaan. InsyaAllah, usaha sebegini dapat membantu.

Pada soalan yang kedua di mana saudara yang bertanya mendakwa punca kelemahan di kalangan anak-anak adalah akibat diplomasi yang berlebihan dan kurangnya ketegasan pada ibubapa. Beliau membuat perbandingan di anatara masyarakat Melayu dan Cina di mana kaum Cina dikatakan lebih tegas di dalam mendidik anak-anak membentuk semangat bersaing. Menjawab persoalan ini, Dr Fadzilah menekankan penegasan perlu pada situasi yang tertentu teruatama dalam pendidikan agama. Beliau juga memetik kajian yang dibuat oleh Dr Stephen Carr Leon ke atas budaya kaum Yahudi di Israel yang sangat menekankan disiplin yang ketat ke atas isteri dan anak-anak mereka bagi memastikan mereka menjadi yang terbaik.

Program diakhiri dengan penceramah membuat sedikit rumusan bahawa mungkin ibubapa adalah pihak yang lebih perlu menghadiri kursus keibu-bapaan bagi mendapatkan latihan atau mempelajari teknik-teknik mendidik anak-anak.

 

 

- Ruz 09 -

Forex trading est une entreprise risquee en soi forex choisir les paires de devises plus exotiques grande variete de plates-formes de negociation